Atake sa Ulo • Lynyrd Paras

Sep 8 to Sep 24, 2021 • Tall Gallery

Atake sa Ulo
Para sa eksibisyon ni Lynyrd Paras

Namumukadkad daw ang kaluluwa sa ulo
Kung saan lahat ng mga pandama ay hagip
Ngunit hindi pa rin matunton ang ako
Kahit sa pinakamalalim na panaginip.

Ipinihit na ang sarili sa malamlam na araw.
Anino pa rin ang sadyang nasisilip.
Tinupad ang pagbagtas sa daang mapanglaw.
Mga multo pa rin ang sa utak sumisirit.

Paano ba lagyan ng tanikala ng isip
Para makapaglayag sa daluyong ng alon?
Bumukas ang mga mata ng dagat na naiidlip.
Inundayan ng kidlat ang isla nang poon.

Dama ko ang hangganan ng balat.
Nagnanaknak ang durog na pintura sa kanbas.
Bakit hindi pa tumikom kung ano ang mulat
At para sa ibayo ako ay makaalpas?

Kakalabitin na lang ba ang gatilyo sa sintido?
Yayanigin ng apoy ang utak at dugo.
Baka sa matinding pagkawarak ng bungo
Doon magkakapugad ang sarili sa basyo.

—Carlomar A. Daoana